PRIVACY WE​T

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens.
Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy- en cookie-beleid. 
Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

Ik respecteer de privacy van mijn gebruikers.
Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

OVER ONS

De website www.dpoconsultancy.eu wordt beheerd door Marc Korthout.
Marc Korthout is de Functionaris Gegevensbescherming van DPO Consultancy Hij/zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

DPO Consultaancy is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Onze gegevens zijn:

DPO Consultancy

Schutterstraat 22

B-2370 Arendonk

 

WELKE GEGEVENS VERZAMEL IK?

Wanneer jij het contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van mijn diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen.
Ik verwerk in dat geval alleen de gegevens die je zelf verstrekt.
Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • (Persoonlijke) website
  • Telefoonnummer
  • Bedrijfsnaam
  • Straat en huisnummer
  • Woonplaats
  • Locatiegegvens
  • Internetbrowser en aparaat type
  • gegevens over uw activiteiten op onze website

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

 

MET WELK DOEL WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Je naam, e-mailadres, website en telefoonnummer die jij invult bij een formulier voor een offerteaanvraag, worden gebruikt om een offerte te kunnen maken.
We slaan deze gegevens op in ons systeem.
Tot het moment jij een klant bij ons wordt, zetten we deze gegevens niet in ons e-mailmarketingsysteem.

Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.

Door de gegevens te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken.
Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden.

DPO Consultancy verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingsaangifte.

Je persoonsgegevens worden enkel opgeslagen op onze interne server.

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.
Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

 

MET WIE DELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt?  deze zijn enkel technische en funtioneel cookies.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst.
De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

RECHTEN

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken.
Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. 
Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen.
Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken.
Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens.
Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 30 dagen in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer 
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. 02 274 48 00
Fax. 02 274 48 35
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Op deze pagina vind je steeds de huidige & geldende versie.

 

Wie ben ik en waarom stelde ik dit stappenplan op voor jou?

Niet elk bedrijf is verplicht om een DPO aan te stellen maar moet wel in orde zijn met de GDPR-wetgeving.

Als Web ontwikkelaar verleen ik administratieve diensten aan eenmanszaken en zaakvoerders van kleine bedrijven. De laatste tijd merkt ik op dat mijn klanten zich aan het verdiepen waren in de GDPR-wetgeving, telkens kwamen ze  met verschillende vragen af. Er waren er zelfs bij die zelfs niet wisten hoe hieraan te beginnen om zich in regel te stellen met de nieuwe privacy wetgeving. Klanten werden langs verschillende kanalen uitgenodigd om op een infosessies te komen, maar daar kregen ze oppervlakkige informatie, en ook de meeste durfde geen vragen te stellen hoe hieraan te beginnen. Uit nieuwsgierigheid ben ik een paar sessies gaan volgen en stond eigenlijk verbaasd wat er eigenlijk allemaal aangehaald wordt .
Vrij complex en te uitgebreid en al dan niet afgestemd op kleinschaligheid van hun zaak, ik voelde mij dan ook niet aangesproken want ik heb ook een eenmanszaak. Daarom verdiepte ik me in de GDPR-wetgeving via verschillende cursussen en met de nodige en juiste informatie van de GBA heb ik een stappenplan uitgewerkt. 

Wil je graag een éérste afspraak klik dan op de knop " ik wil een afspraak "

Veel succes!

Marc Korthout
Functionaris gegevensbescherming

 
De GDPR voorziet expleciet dat een Functionaris voor gegevensbescherming ( FG ) een externe consultant kan zijn. Dit heeft als voordeel dat hij met de nodige afstand en onafhankelijk kan opereren t.o.v. van het bedrijf.
Wanneer uw bedrijf stelselmatig en op grote schaal persoonsgegevens verzamelt, bent u verplicht een Data Protection Officer (DPO) aan te stellen. In dit geval kan ik uw aangestelde DPO helpen bij het hele proces.

KMO, vrij beroepen en andere organisaties die geen DPO in vaste dienst hebben, kan ik assisteren om conform GDPR te worden.